main
party fotky videa mp3 odkazy info
gbook1

Overmind guestbook

*Text spravy:
*Meno:
*Email:
*Vypocitaj: 5 X 5 =
   
Williamhow  23/03/2017 01:28:07
<h1> &#1055;&#1086;&#1095;&#1077;&#1084;&#1091; &#1084;&#1077;&#1073;&#1077;&#1083;&#1100; &#1048;&#1085;&#1090;&#1077;&#1088;&#1076; - &#1080;&#1079;&#1072;&#1081;&#1085; - &#1083;&#1091;&#1095;&#1096;&#1077; &#1074;&#1089;&#1077;&#1075;&#1086; &#1087;&#1086;&#1076;&#1086;&#1081;&#1076; - &#1077;&#1090; - &#1076;&#1083;&#1103; &#1089;&#1087;&#1072;&#1083;&#1100;&#1085; - &#1099;&#1093; - </h1> <p> &#1057;&#1086;&#1085;, &#1073;&#1077;&#1079;&#1091;&#1089;&#1083; - &#1086;&#1074;&#1085;&#1086;, - &#1089;&#1095;&#1080;&#1090;&#1072;&#1077; - &#1090;&#1089;&#1103; - &#1074;&#1072;&#1078;&#1085;&#1086;&#1081; &#1095;&#1072;&#1089;&#1090;&#1100;&#1102; &#1087;&#1086;&#1074;&#1089;&#1077;&#1076; - &#1085;&#1077;&#1074;&#1085;&#1086;&#1081; - &#1078;&#1080;&#1079;&#1085;&#1080;, &#1089;&#1088;&#1077;&#1076;&#1085;&#1077; - &#1089;&#1090;&#1072;&#1090;&#1080;&#1089; - &#1090;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082; - &#1080;&#1081; - &#1075;&#1088;&#1072;&#1078;&#1076;&#1072; - &#1085;&#1080;&#1085; - &#1089;&#1087;&#1080;&#1090; &#1085;&#1077; &#1084;&#1077;&#1085;&#1100;&#1096;&#1077; &#1089;&#1077;&#1084;&#1080; &#1095;&#1072;&#1089;&#1086;&#1074; &#1077;&#1078;&#1077;&#1076;&#1085;&#1077; - &#1074;&#1085;&#1086;, - &#1072; &#1091;&#1095;&#1105;&#1085;&#1099;&#1077; &#1085;&#1077;&#1088;&#1077;&#1076;&#1082; - &#1086; - &#1089;&#1086;&#1074;&#1077;&#1090;&#1091; - &#1102;&#1090; - &#1089;&#1087;&#1072;&#1090;&#1100; &#1085;&#1077; &#1084;&#1077;&#1085;&#1077;&#1077; 6 &#1095;&#1072;&#1089;&#1086;&#1074; &#1077;&#1078;&#1077;&#1076;&#1085;&#1077; - &#1074;&#1085;&#1086;, - &#1076;&#1072;&#1073;&#1099; &#1084;&#1086;&#1079;&#1075; &#1089;&#1091;&#1084;&#1077;&#1083; &#1094;&#1077;&#1083;&#1080;&#1082;&#1086; - &#1084; - &#1074;&#1086;&#1089;&#1089;&#1090;&#1072; - &#1085;&#1086;&#1074;&#1080;&#1090;&#1100; - &#1079;&#1072;&#1087;&#1072;&#1089;&#1099; &#1084;&#1077;&#1076;&#1080;&#1072;&#1090; - &#1086;&#1088;&#1086;&#1074; - &#1074; &#1089;&#1080;&#1085;&#1072;&#1087;&#1090; - &#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1080; - &#1093; - &#1097;&#1077;&#1083;&#1103;&#1093;. &#1044;&#1072;&#1083;&#1077;&#1082;&#1086; &#1085;&#1077; &#1087;&#1086;&#1089;&#1083;&#1077;&#1076; - &#1085;&#1077;&#1077; - &#1079;&#1085;&#1072;&#1095;&#1077;&#1085; - &#1080;&#1077; - &#1076;&#1083;&#1103; &#1082;&#1072;&#1095;&#1077;&#1089;&#1090; - &#1074;&#1072; - &#1089;&#1085;&#1072; &#1073;&#1091;&#1076;&#1077;&#1090; &#1080;&#1075;&#1088;&#1072;&#1090;&#1100; &#1093;&#1086;&#1088;&#1086;&#1096;&#1072; - &#1103; - &#1082;&#1088;&#1086;&#1074;&#1072;&#1090; - &#1100;, - &#1082;&#1086;&#1090;&#1086;&#1088;&#1072; - &#1103; - &#1089;&#1090;&#1072;&#1085;&#1077;&#1090; &#1091;&#1076;&#1077;&#1088;&#1078;&#1080; - &#1074;&#1072;&#1090;&#1100; - &#1074;&#1072;&#1096; &#1087;&#1086;&#1079;&#1074;&#1086;&#1085; - &#1086;&#1095;&#1085;&#1080;&#1082; - &#1074; &#1092;&#1080;&#1079;&#1080;&#1086;&#1083; - &#1086;&#1075;&#1080;&#1095;&#1085;&#1086; - &#1081; - &#1087;&#1086;&#1079;&#1077; &#1080; &#1089;&#1087;&#1086;&#1089;&#1086;&#1073; - &#1089;&#1090;&#1074;&#1086;&#1074;&#1072; - &#1090;&#1100; - &#1084;&#1080;&#1085;&#1080;&#1084;&

NataliagoN  22/03/2017 23:49:20
&#1050;&#1091;&#1087;&#1080;&#1090;&#1100; &#1053;&#1052; 013.06 &#1051; &#1082;&#1086;&#1083;&#1086;&#1088;&#1080; - &#1090;&#1084;&#1077;&#1073;&#1077;&#1083; - &#1100;.&#1088;&#1092; -

  22/03/2017 23:35:49
&#1042;&#1086;&#1077;&#1078;&#1077; &#1076;&#1080;&#1072;&#1075;&#1085;&#1086; - &#1089;&#1090;&#1080;&#1082;&#1080; - &#1085;&#1072;&#1088;&#1091;&#1096;&#1077; - &#1085;&#1080;&#1081; - &#1101;&#1088;&#1077;&#1082;&#1094;&#1080; - &#1080;, - &#1086;&#1087;&#1088;&#1077;&#1076;&#1077; - &#1083;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103; - &#1080;&#1093; &#1074;&#1086;&#1079;&#1084;&#1086;&#1078; - &#1085;&#1099;&#1093; - &#1087;&#1088;&#1080;&#1095;&#1080;&#1085; &#1080; &#1074;&#1099;&#1073;&#1086;&#1088;&#1072; &#1072;&#1076;&#1077;&#1082;&#1074;&#1072; - &#1090;&#1085;&#1086;&#1075;&#1086; - &#1083;&#1077;&#1095;&#1077;&#1085;&#1080; - &#1103; - http://ofarma.ru/ &#1076;&#1086;&#1083;&#1078;&#1077;&#1085; &#1089;&#1086;&#1073;&#1088;&#1072;&#1090; - &#1100; - &#1072;&#1073;&#1089;&#1086;&#1083;&#1102; - &#1090;&#1085;&#1099;&#1081; - &#1084;&#1077;&#1076;&#1080;&#1094;&#1080; - &#1085;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081; - &#1072;&#1085;&#1072;&#1084;&#1085;&#1077; - &#1079; - &#1080; &#1086;&#1073;&#1084;&#1072;&#1085;&#1099; - &#1074;&#1072;&#1090;&#1100; - &#1090;&#1097;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083; - &#1100;&#1085;&#1086;&#1077; - &#1092;&#1080;&#1079;&#1080;&#1082;&#1072; - &#1083;&#1100;&#1085;&#1086;&#1077; - &#1086;&#1073;&#1089;&#1083;&#1077;&#1076; - &#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077; - . - &#1057;&#1077;&#1082;&#1089;&#1091;&#1072; - &#1083;&#1100;&#1085;&#1072;&#1103; - &#1072;&#1082;&#1090;&#1080;&#1074;&#1085; - &#1086;&#1089;&#1090;&#1100; - &#1087;&#1088;&#1077;&#1076;&#1089;&#1090; - &#1072;&#1074;&#1083;&#1103;&#1077;&#1090; - &#1085;&#1072;&#1079;&#1085;&#1072;&#1095; - &#1077;&#1085;&#1085;&#1099;&#1081; - &#1082;&#1088;&#1080;&#1079;&#1080;&#1089; &#1079;&#1072;&#1082;&#1083;&#1102;&#1095; - &#1072;&#1090;&#1100;&#1089;&#1103; - &#1079;&#1072;&#1073;&#1086;&#1083;&#1077; - &#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1103;&#1093; - &#1089;&#1077;&#1088;&#1076;&#1094;&#1072; - ; - &#1074; &#1089;&#1074;&#1103;&#1079;&#1080; &#1089; &#1101;&#1090;&#1080;&#1084; &#1087;&#1088;&#1077;&#1078;&#1076;&#1077; &#1085;&#1072;&#1095;&#1072;&#1083;&#1086; - &#1084; - &#1074;&#1089;&#1103;&#1082;&#1080;&#1081; &#1090;&#1077;&#1088;&#1072;&#1087;&#1080; - &#1080; - &#1087;&#1088;&#1080;&#1084;&#1077;&#1085; - &#1080;&#1090;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085; - &#1086; - &#1087;&#1086;&#1074;&#1086;&#1076;&#1091; &#1085;&#1072;&#1088;&#1091;&#1096;&#1077; - &#1085;&#1080;&#1081; - &#1101;&#1088;&#1077;&#1082;&#1094;&#1080; - &#1080; - &#1074;&#1088;&#1072;&#1095; &#1084;&#1086;&#1078;&#1077;&#1090; &#1087;&#1086;&#1089;&#1095;&#1080;&#1090; - &#1072;&#1090;&#1100; - &#1085;&#1091;&#1078;&#1085;&#1099;&#1084; &#1086;&#1073;&#1089;&#1083;&#1077;&#1076; - &#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077; - &#1089;&#1077;&#1088;&#1076;&#1077;&#1095; - &#1085;&#1086;-&#1089;&#1086;&#1089;&#1091 - ;&#1076;&#1080;&#1089;&#1090;&#1086;&#1081 - ; - &#1089;&#1080;&#1089;&#1090;&#1077;&#1084; - &#1099;. - &#1057;&#1077;&#1082;&#1089;&#1091;&#1072; - &#1083;&#1100;&#1085;&#1072;&#1103; - &#1072;&#1082;&#1090;&#1080;&#1074;&#1085; - &#1086;&#1089;&#1090;&#1100; - &#1103;&#1074;&#1083;&#1103;&#1077;&#1090; - &#1089;&#1103; - &#1085;&#1077;&#1078;&#1077;&#1083;&#1072; - &#1090 -

teklogia  26/01/2016 17:22:56
idéééééš!!!!

mravec  21/11/2015 19:06:04
Juliet23 v lc isto mrtvo jedine ak sukromná party vo zv určite dač bude :D napr 4. 12 holocaust dnb

juliet23  5/11/2015 15:18:11
Ahojte, bude sa diat nejaka party v okoli lc v decembri??? Chcem ist po dlhej dobe, nepoznam co kde... Zila som dlhsie v Cr, pomozte.dik :-)

tekno  10/08/2015 16:18:45
caute ludia, nenasiel niekto na akcii pri dunaji dioptricke okuliare s ciernym ramom na systeme, velmi by to pomohlo, dikes..

teknoit  9/08/2015 02:42:39
hey how many days is this going to last?? one week? more? less?

Tomas Ondrej  8/08/2015 21:45:23
SvaBtek ilegal. PRESOV zdravi a nam bavi aspon do pondelka:))

tkk  8/08/2015 19:41:57
Je nieco na rokalyuke???

extrem21  8/08/2015 18:40:18
48.216924, 19.45653
Bude to tam od kedy kto vie nech da vediet

majtek  8/08/2015 18:25:17
Mathhewtekk : nechce: m najs ti suradnice kd robis tu akciu?

tekno  8/08/2015 15:52:02
pri tej ba to este fici?

matthewtekk  8/08/2015 14:17:57
Slovtek som nenaniesie tak si spravime vlastny....srdecne vas pozivam na narodeninovu oslavu.48°26'02.1"N 19°43'48.8"E
48.433911, 19.730225 legalne prosim psov si neberte berem si svojho a te je agresivny voci psom! kto vie na niecom hrat zoberte si techniku a podte! necakajte vela gramce nemam ani rok,ale ideme sa bavit.zoberte platne ak mate! podvecer sa vidim

Mato  8/08/2015 11:57:48
Tomas Ondrej: Pls kde to hralo? :D

Tomas Ondrej  8/08/2015 02:02:23
https://m.facebook.com/profile.php?id=694058337383585

Tomas Ondrej  8/08/2015 02:02:23
https://m.facebook.com/profile.php?id=694058337383585

Peo  8/08/2015 01:45:26
Gathering was stopped by police

tekken  8/08/2015 01:36:51
Wtf nic tu neni alebo sme zle? Ste tam dakto??

tecka  8/08/2015 00:24:10
Sme pobliz je to ozaj tam? 48.095368, 17.146970

jacob  7/08/2015 23:40:52
Párty miesto kde je IdEm

Traveller  7/08/2015 23:07:44
Please gps for party...p.a.c.k@gmx.at
Slovtek cancceld?

Michaela  7/08/2015 22:43:57
Poslali byste mi prosim gps na tu akciu? em.samkova@gmail.com
Diki;)

tecka  7/08/2015 20:42:42
poslete mi niekto lokaciu kde je akcia pri BA ? pg419@centrum.sk

rychta  7/08/2015 20:18:04
Reason@centrum.sk -- poslali by ste mi gps na tu akciu? Diki moc

sva  7/08/2015 20:08:34
k5.sasova@gmail.com

toxiic23  7/08/2015 19:56:13
Neurotoxiic@gmail.com

sktek23  7/08/2015 19:18:00
trubka : keby si vedel poriadne citat , resp. vedel po anglicky tak by si taku kktinu nevypotil zo seba :))
nadychni sa a precitaj si celu konverzaciu este raz , nic v zlom , neber to osobne :))

tekno23  7/08/2015 19:12:50
kapitanopica@gmail.com -> posles mi suradnice na ten rave pri ba? diks

Trubka tek   7/08/2015 19:09:01
Na rokalyuke není ani len duch &#128123;teraz som stade prišiel tak sktek neviem co tu skusate ale celé je to napicu ako aj slovenské zmýšľanie našich policajtov.. Každému peace a info sem hoďte ;-)

Trubka tek   7/08/2015 19:09:01
Na rokalyuke není ani len duch &#128123;teraz som stade prišiel tak sktek neviem co tu skusate ale celé je to napicu ako aj slovenské zmýšľanie našich policajtov.. Každému peace a info sem hoďte ;-)

12345678  7/08/2015 18:51:24
schenkermayrjulia@yahoo.de

sktek23  7/08/2015 18:50:25
send me your email adress i will send coordinates there mate

12345678  7/08/2015 18:48:56
thx send you a mail.!

quaraj  7/08/2015 18:45:08
adrianquaraj@gmail.com

12345678  7/08/2015 18:44:57
yess please we drive 6 hours.. and now we are in slo..

sktek23  7/08/2015 18:40:19
yep , but there will be like two or three sound systems in Bratislava area , u interested in ?

12345678  7/08/2015 18:39:13
the new location.?

sktek23  7/08/2015 18:27:41
daj mi svoj mail poslem ti to tam :))

quaraj  7/08/2015 18:17:55
posles mi suradnice? tiež už potrebujem vyfuknut

sktek23  7/08/2015 18:11:48
pravdepodobne bude mensia rychta pri Blave asi 2-3 soundy a asi tam vyrazim este dneska , potrebujem rychtu uz :))

quaraj  7/08/2015 17:58:09
tak čo teda bude niekde niečo ine alebo sa to cele zrusilo?

sktek23  7/08/2015 17:49:54
GATHERING WAS CANCELLED !!!
there will be just smaller rave in Bratislava area...

12345678  7/08/2015 17:29:41
coordinates please.!?

quaraj  7/08/2015 16:55:39
tak ako teda bude sa hladat niečo pri moravciach alebo to bude pri VK? odpisujte bo sa pohiname

tekno  7/08/2015 16:21:04
hladal sa flek ked ich otocili pri moravciach. nemam ale info ze ci idu ku krtisu abo nic z toho

DenisPetrus  7/08/2015 16:18:22
tak ako to je pandle to zrusili pri moravciach? a nepresuva sa ani ku VK?

Diss  7/08/2015 16:06:58
Neee ani zo srandy

tekno  7/08/2015 15:44:59
hra sa teda na rokalyuke?

sktek23  7/08/2015 15:41:44
Bruktek : od koho mas take info a kto tam hra nevies ?

BruktekSound  7/08/2015 15:35:34
Na roka lyukesa zevraj hra

BruktekSound  7/08/2015 15:35:29
Na roka lyukesa zevraj hra

sktek23  7/08/2015 14:41:05
to nechces : tak vela stastia dufaj ze tam este budu
zevraj tam prisli chlapci z vymahat a branit s.r.o takze snad je nejaky plan B alebo nieco take...

tekno  7/08/2015 14:11:58
vraj hej

Grants  7/08/2015 14:07:13
ACAB. Je to pravda?? &#128542;

JOu  7/08/2015 13:24:52
Dakto z ke autom? 3 fleky nema niekto volne dnes?

To nechces:D  7/08/2015 13:13:54
Jedu ze strednich cech vlakem,tak doufam,ze posledni uvedena souradnice je spravna. Mohu s tim pocitat.? :)

sktek23  7/08/2015 12:18:50
sorry for wrong GPS , this one is correct i think : GPS: 48.407692, 18.493982

Van Numor  7/08/2015 11:57:21
Nevie niekto do kedy to bude trvať? Ja mám v práci voľno až 11.8. Bude tam aj vtedy ešte niečo? Díkes

Quaraj  7/08/2015 11:52:39
je to konecna poloha nieže buem na ceste a zistim že je to niekde uplne inde :D

Frenchcore  7/08/2015 11:30:25
48.407692, 18.493982

hahaha  7/08/2015 11:27:05
Zlate Moravce?

Frenchcore  7/08/2015 11:16:50
Average GPS coordinates for Kozárovce Postcode location: 48.317, 18.533.

Frenchcore  7/08/2015 11:14:11
48°18&#8242;58&#8243;S 18°31&#8242;22&#8243;V / 48.3162°S 18.5228°V / 48.3162; 18.5228

Ratafak  7/08/2015 11:05:54
pošlite aj mne gps please petersoltys1709@gmail.com

Frenchcore  7/08/2015 10:57:59
Slovtek bude v Kozarovciach nedaleko zvolena,gps bude neskor.

Turo  7/08/2015 10:52:15
Je aj nieky system list? Uz nech je fajront :D

sktek23  7/08/2015 09:42:47
traveller : yes coordinates are right
here is infoline number : 00421 940 811 616

use it if u need
rave on !

pack 23  7/08/2015 08:53:44
Please send me location per email,we come from spain and need some information about location!!
p.a.c.k@gmx.at

traveller  7/08/2015 08:51:20
Are this the right coordinates??
48.216924, 19.45653 ??
please confirm

RozTTEk  7/08/2015 08:49:56
ahoj mohly by ste mi niekto poslať súradnice na email-martiniv444@gmail.com prosím len ty ktorý ste si istý

Rtw  7/08/2015 08:15:13
Takze rokalyuka? :D

Onki  7/08/2015 08:08:11
ahoj rokalyuka

Markíno  7/08/2015 07:49:39
ahoj niekdo s autom a volným jedným miestom a ide niekde s okolia BB ?

toxiic23  7/08/2015 03:43:00
Can anyone send me the location for slovtek please ??
Neurotoxiic@gmail.com
thx we see us :D

SOUNDTRACK  7/08/2015 00:24:58
HALO JE TO IST E ?

Frenchcore  6/08/2015 23:36:00
GPS : on SLOVTEK official TEK party ! ! !
Here=48.216924, 19.45653

Onki  6/08/2015 23:15:20
pls gps

Onki  6/08/2015 23:13:45
halo GPS ?????????

1312,pussy  6/08/2015 23:07:55
??? pls fast .. need bass need beer need fun ...

1312,pussy  6/08/2015 23:06:17
can we startt ??600km ...fast car ...

grindsau  6/08/2015 18:17:36
Hil. Need location info about slovtek, please write: grindsau@openmailbox.org

Pack23  6/08/2015 14:32:20
Hello,i am a traveller and i ned more information abaut slovak gathering 2015!! Please write me : p.a.c.k@gmx.at
Thanks

BruktekSound  6/08/2015 01:14:39
Vraj KE nepiste tu aspon kktiny chalani ked neviete :)

king  6/08/2015 00:13:01
bude pri kosiciach

debil  5/08/2015 15:51:15
Bude sktek pri potri okr VK???ako bol v 2013 vie dakto ci co?

k3lls0  5/08/2015 10:04:55
vieme uz nejake konkretnejsie GPS?

23  3/08/2015 14:05:30
Slovtek 2015 na ROKALUYKE :D

antix  2/08/2015 13:42:41
kde bude ten sktek?

Maco  1/08/2015 11:15:54
AK by bola elektrika nejaké dve bedničky b y som tam zložil aj ja ...

k3lls0  14/07/2015 10:47:50
treba ilegaal =D

DoD  10/07/2015 22:18:11
skoda :/

Peo  10/07/2015 12:37:48
DoD: ano

DoD  10/07/2015 08:51:47
takze komplet zrusene toho17teho pri KE???

TeknoPrd  8/07/2015 08:04:39
No dobre Oldy ...žiadne Sat 1 a už ste boli na meste ...

OLDY  8/07/2015 07:45:40
mesto ked da povolenie tak bude kamák ak povolenie neda bude ilegalka ale na inom mieste

TeknoPrd  8/07/2015 07:12:56
Iwo F. z DT .kedy bude ten kamák ..boha ti

BrukTek  1/07/2015 19:39:54
August ? :)

BrukTek  1/07/2015 19:38:40
Halo halo Slovak free artists performers Gathering 2015 ?? Nechystá sa nič ? :) Rokalyuka ??? :)

Matthew  21/06/2015 19:37:00
Pozdravujem dvoch ľudí z Prešova, oni budu už vedieť. boli popič.

Peo  21/06/2015 16:25:49
Pokial viem, tak Paraktiw.

Markus Dark  21/06/2015 12:23:03
Včera niečo bolo pri rokalyuke. Neviete kto tam hral? Bol som tam len som sa nejak zabudol spýtať kto že to sú.

M  19/06/2015 13:42:58
Neviete mi povedat ci bude tento rok slovtek?

Markus Dark  15/06/2015 14:11:05
Nebude niečo na rokalyuke?

Peo  27/05/2015 12:56:10
Tak ako pises.

DoD  26/05/2015 10:32:16
ale jak dumam tak dumam a mam pocit ze tunyny by asi pre akciu viac zaporov jak kladov bolo ..1-doost daleko pre vas...2-malo ludi by mozno bolo...3-srasne velka koncentracia kktov na meter stvorcovy:/

DoD  25/05/2015 22:27:56
ja sa pokusim neco tunyny pri zemplinskej sirave pokutit???

Peo  25/05/2015 00:38:09
Aj by sme chystali, ale nieje kde.

DoD  24/05/2015 14:56:26
strasna doba tota internetova :/ a nechystate nejaku akciu???aspon nejake indicie???

Peo  21/05/2015 12:18:39
DoD: mrtvo, vsetci uz len socialnu siet pouzivaju.

DoD  20/05/2015 10:43:57
nejako mrtvo tu....ci sami to len zda???

lubos ass  30/01/2015 20:35:32
kolko kw sound???

Peo  11/12/2014 23:51:07
Pozri foto z Basshavellu. Tam to bude. Pod salou je podnik s barom kde bude druhy stage.

k3lls0  10/12/2014 18:35:02
ja len ze ci to nie je nejaky hangar s vasim bufetom....

Peo  10/12/2014 13:19:25
k3lls0: a kde by to malo byt? Openair v snehu?

k3lls0  9/12/2014 20:24:33
Peo to je v podniku ?

Peo  7/12/2014 22:24:09
k3lls0: fiha, zabudol som dopisat :) Je to v KE. Doplnim.

k3lls0  7/12/2014 20:35:43
a kde bude Xko?

Martin  20/11/2014 02:14:30
kupim tekno platne

Peo  20/11/2014 00:22:09
k3lls0: budes musiet este chvilu pockat na info.

k3lls0  18/11/2014 20:54:32
cawte ludia nechystate cez sviatky nejaku ze BBP? (big birthday party) lebo velmi rad by som sa uz nejakej zucastnil ale tak az na sviatky budem doma...

DoD  27/09/2014 11:36:51
hej hej tiez som si to vsimol som bol mesiac pozadu :D

Peo  27/09/2014 04:12:23
DoD: mas zly kalendar

DoD  26/09/2014 09:50:10
pravdepodobne 17.10...to uz aj tak v stred tyzdna robite akcie???

Peto VK  14/08/2014 18:00:15
A od kedy vlastne je, ale hlavne kde?

Lil  13/08/2014 16:46:09
do kedy bude trvat slovtek????

Van Numor  12/08/2014 16:46:49
To fakt tohto roku už nič nebude?

mrawec  10/08/2014 23:37:37
ja som tam bol dneska podvečer a už to končilo, bola to len sukromná party možno buduci rok

Turiak  10/08/2014 16:26:18
Zdravim. Bol som tam v piatok. Zatial tam boli 3 steny. Dajte dake inf do kedy to tam maju tahat. Diikes

empires  8/08/2014 18:08:07
je to officialne tam kde minuly rok na zihlave medzi potrom a zlievcami holandania uz su tam a 10.8 to maju spustit :) bude meganica :D

vl4dis  8/08/2014 17:29:01
jj, prave mi popod okna presli dake podozrive nakladne auta so zahranicnymi spz... mozno to bude tam kde vlani...ale hudbu zatial nepocut

jo4ny  8/08/2014 16:29:25
Nikto nic? Sktek 2014?

empires  8/08/2014 12:26:06
ja uz som tu v okoli videl holandske auta a ma to byt v okrese VK

23  3/08/2014 13:51:20
Bude slovtek?

pepe  25/07/2014 23:40:22
neviem neviem ale takto vyzera ze tohtorocny gathering asi nebude..no ale to je iba moja dedukcia..kazdopadne ak mate nejake info tak sem snim..inac dnes zacal space piknik(cz)25-27.07.14,1-3.08.14 Centertek(pl),08.08.-14Romania teknival, 22.08.14- Bulgaria teknival

Awwa  25/07/2014 16:16:05
Ahoj prosim o neake info tochto rocneho slovteku?

Filip  14/07/2014 19:34:48
Vie niekto, či sa kona Slovtek 2014 a miesto?dakujem

Zdechlypes  25/06/2014 22:04:08
Niekto za BJ 27.6 na akciu do KE?

Peo  18/04/2014 14:36:01
Ondrej23: Ved my sme stale na slovensku :)

Ondrej23  17/04/2014 14:43:09
Ahoj dorazíte na slovensko toto leto ?

Peo  4/03/2014 13:48:50
Polo23: Ano, mame v plane

Polo23  4/03/2014 13:19:34
Czech Republic, Klokocov near Vitkov

Polo23  4/03/2014 13:16:36
hojte bando nechcete dorazit od 1.5 - do 4.5 na shot down the witch ????

deco DEKL  9/08/2013 19:33:37
mame volne miesta na slovtek z PRESOVA
odjazd 10.8. 21:00 z zeleznicnej stanice

prijazd do PO 11.8. cca 14 ta (abo mozete zostat)

ked tak decodekl@seznam.cz

shedd  8/08/2013 23:13:50
ponukam 2 - 3 ješterom (11/9e tam aj s5) volne fleky v aute na sktek. odchod z PO cca 15:23 piatok, prichod v nedelu podvecer.

k3lls0  6/08/2013 09:27:07
ludia nemate niekto volneho fleka na slovtek? staci len tam...naspat aj stopom by som isiel

matrosh  4/08/2013 10:23:09
takže už sa to blíži ... oleeee cicky holeeeeeeeeeeeeeeeeee

Peo  3/07/2013 21:16:28
JJ, je v sklade.

matko  3/07/2013 13:34:44
bars fajne bolo na AF2, skoda ze som nebol aj sobotu , inac v tej dezorientacii som tam odjebal deku, taku osuchanu, modrozelenu s nejakymi stvorcovymi vzormi, naposledy som ju videl pred systemom, nevzali ste ju nahodou so sebou prosim Vas?

Peo  1/07/2013 19:10:35
Bude.

Kirin   28/06/2013 12:41:27
update mp3 ? :)

Peo  24/05/2013 14:29:41
tonedephone: zatial nie.

tonedephone  22/05/2013 23:37:04
nejaká elastomania na blízku?

Peo  15/03/2013 21:51:40
mozno o rok

PoLo  14/03/2013 14:43:48
to je skoda ne???prijedte i se zvukem....

Peo  8/03/2013 17:07:17
PoLo: ako publikum ano

PoLo  6/03/2013 16:37:06
Zdravim doufam ze dorazite :https://www.facebook.com/events/488829211174019/

Maty  4/09/2012 16:29:12
To by bolo skvele keby bolo este aj nieco ine okrem Last Teku :)

Peo  4/09/2012 13:52:52
zatial planujeme posledny outdoor, oktober je este otvoreny, ale asi nieco ku koncu bude.

m&#9734;  3/09/2012 15:43:03
hey ludia, dufam ze planujete nejaku akciu v PO na oktober ;) uz som si vas nezazila par mesiacov vzhladom nato ze som mimo republiky a uz mi to naozaj chyba :D

PoLo  7/08/2012 09:03:40
byli ste super diky za paradni frechcorek v patek vecer......Polomatcheny (ostrava) :)

DnBCoki  5/08/2012 17:13:24
Na SlovTeku ste super davali masaker som rad že som z východu a že tu mame tak skveli Sound System

Adamovic  2/08/2012 22:55:26
,janse pohoda.Len este mi powedz kde na trojke presne stretko.Dik...

Peo  2/08/2012 22:50:11
Fiha, ziaden mail tam nevidim, ale tak sme dohodnuti...

Adamovic  2/08/2012 19:42:10
Peo:nechal som wam mail,dikes zatial.pocitajte snami na isto..Diki,hej chapem v pohode stym cislom.:D

Peo  2/08/2012 17:54:27
Tak uz su 2 fleky teda. Treba byt ale fakt na tu 12:00 najneskor u nas, nechceme sa zdrzovat.

Peo  2/08/2012 17:40:26
Adamovic, na nastenke eventu na FB ponuka naka holka este 2 miesta z PO asi o 17te. Inak napis nam na mail, ja ti odpoviem a dam ti aj cislo pokial bude treba, len ja v tm zhone neviem ci mobil akorta budem resit. Tu nechcem na seba cislo zverejnovat

Adamovic  2/08/2012 16:14:43
Peo,lepsie by bolo ak by boli dve miesta....ale ak nie tak jasne ze pojdem sam....len kokos dokazem byt na dislisku 3 az okolo 12tej...neskor ne ale ani skor welmi....budem sa snazit cim skor....daj pls cislo zeby sme si este rano zavolali.....

Peo  1/08/2012 23:21:11
Tak je to teda juzne od tej Lubienky.
To miesto mame este jedno, stret mame 11:45 a 12 uz vyrazame, takze si schopny byt na Sidlisku 3 pred 12tou?

Peo  1/08/2012 22:50:13
Je tam este jeden odkaz a ten ukazuje na lokaciu 10km od Kokavy na Lubienku. takze ja som trosku zemteny z toho popravde.
Adamovic: isiel by si len ty? Uz ostava len jedno miesto asi.

Adamovic  1/08/2012 16:49:03
inac ten cas peo mi vyhovuje mega nejviiiic 11:30 koncim v praxi takze mega!.......

Adamovic  1/08/2012 16:48:31
Lelek:Ano,presne na tychto suradniciach.....Kokava nad Rimavicou.....WIDIMESA.

Adamovic  1/08/2012 16:45:40
Peo: a pls newies mi dat kontakt nanho....alebo na teba aby sme si dohodli ze co a ako...vopred diki,moze to byt telefon kludne aj fuckbook....dikes...kazdopadne by som swami siel.......

Lelek  1/08/2012 15:02:03
a kde dopc to bude? na facebookovom profile to zahltil spam. 48.544375,19.854756 ?

Peo  1/08/2012 00:24:36
Adamovic: 2 miesta ma kamos volne v dodavke. Vyrazame ale uz o 12tej na obed v patek.

Adamovic  31/07/2012 12:26:06
ajajaaaaaaaaaaaaaj 2 dni do slovteku......widime sa bude zuur... .......keby nahodou mal niekto volne meista v kare s presova nechajte sprawu pls..................dikees.......

k3lls0  16/07/2012 15:18:26
ludia nemate mail kontakt na romancu?

k3lls0  3/07/2012 18:48:18
predpredaj 3 a na mieste 5

hard  3/07/2012 18:24:56
kolko je wstupne na marakanu?

Peo  13/06/2012 21:46:45
k3lls0: ano

k3lls0  13/06/2012 18:29:19
jedna noc?

Peo  12/05/2012 12:26:16
k3lls0: informuj plz dalsich, diki

k3lls0  12/05/2012 00:05:53
tesim tesim ;)

Adamovic...  21/04/2012 18:43:59
No co nikto nic k dnesnej akcii?.........werim ze salenstwo bude dnes!...............

Peo  15/04/2012 13:52:24
Asi sa nikomu teraz uz nebude chciet patrat po tych trackoch a k buducim setom tracklisty neplanujeme dodavat :)

23Kovo23  12/04/2012 22:59:22
Zdravím vás nemohli by ste dávať ku vašim setom aj tracklisty ? chcel by som si pohladať pesničky celé, najviac by ma zaujímal set 09 riadna krutenica :D vdaka :D

mikel  6/03/2012 11:36:05
zdravim,nechcete prijet?zatim to je neoficialni. http://www.facebook.com/events/333110040065974/

czarotek  28/02/2012 09:10:02
BURNING THE WITCHES
Free open air festival of electronic music in Moravia

26.-30.4.2012

for all systems and performers


more info: massa-tworbacsn@seznam.cz

Peo  25/02/2012 19:49:50
Tak ste nakonec boli :)

Janko  23/02/2012 21:56:02
joj...chceli sme dojst do KE ale bozska moc .... tak enjoy ;)

Adamovic...  21/01/2012 11:12:19
Tantokrat u Ponca?..jo...paradicka.;)....

Peo  19/01/2012 20:45:52
Jany: you are welcome

Janko  19/01/2012 09:26:05
Tesime sa 11-teho s mandželkou ;)

MSK  16/01/2012 20:10:39
Taq skoro ste dali vediet

23freedom  14/01/2012 17:28:45
dobehnite, tuto kusek, hrame dnes....bojdy............

Adamovic...  14/01/2012 02:17:32
1111111:http://www.facebook.com/events/362336310448841/

Adamovic...  13/01/2012 08:02:46
...Nechal som vam mail typci...checkujte prosim cim skor dajte wediet...Diks.....

D08r051ava   12/01/2012 13:34:33
Aj ja by som prijala info, kde to bude, pokial sa rozhodnete prispiet svojou pritomnostou:-)

1111111  12/01/2012 00:09:04
Kazdopadne tu hod info o tej vasej party rad by som sa prisiel pozriet.

Peo  11/01/2012 18:40:37
Adamovic: kontakt na nas je overmindinfo@centrum.sk

MSK  11/01/2012 12:12:33
Daj vediet na email mas v maila co to vlastne ty myslis

Adamovic...  11/01/2012 07:53:58
Zdrawim was.......chlapci mate plany na weekend v respektive na sobotu?.....Bude umna nocovcat par ludi s Paraktiw systemu....ND23...JANO....a IGOR.....A mame porieseny place na hranie...15 km od presova..celkom dobry klub.....tak ci by ste si nechceli prist zahrat aby bola vacsia akcia.........Ak ano dajte tu nejaky blizsi kontakt a vsetko by sme doriesili

Barbora  7/01/2012 17:49:34
cus chlapci, ak vam nevadi cestovanie a radi by ste nam zahrali v Trenčíne, čo by viaceri veľmi ocenili, bola by moznost zahrat si v klube http://www.facebook.com/pages/BOOGIE-Bar/202901516413255....priest - ory - k prespatiu v centre tn by boli samozrejmosťou a hlavne by na vas cakalo kopec prijemnych ludi a otvorena atmosfera. Ak by ste mali zaujem, prosim napiste mi na mejla, vdaka P.L.U.R

Peo  28/12/2011 22:15:55
a co v Ziline?

Ja  23/12/2011 08:51:56
ludia, pridte do Ziliny!

tina  19/12/2011 21:24:50
Ludia : LUBIM WAS

D08r051ava  18/12/2011 15:02:59
Tak konecne som si celkom dobre zadupala. Dobra akcia, len uz nech zacnu openairy. Dik23

Peo  10/11/2011 00:23:48
billx: planujeme urobit este narodeninovu akciu

billx  8/11/2011 19:21:10
caf OVM.budete este toho roku hrat v PO?

Peo  21/10/2011 19:19:41
Kornish: dik za ponuku, videli sme na marakani, ale zatial o tom neuvazujeme.

Kornish  21/10/2011 15:33:25
ZDRAVIM OVERMIND SME SKUPINKA SUFFERING GUYS REALIZUJEME FREAK SHOW VESANIE NA HAKY ..ZA KOZU :) NECHCELI BY STE MENSIU SHOWww NA TU SOBOTU 22HEHO?? http://www.facebook.com/photo.php?v=1622806339538&set=vb.12240 - 0187795693&type=2&theater -

Peo  20/10/2011 18:17:00
Fotky z Dub in fire nemame ani my, takze pokial niekto ma, nech sa ozve

Zuzanna  19/10/2011 17:45:25
Ahojte, chcela by som sa spytat, ze ci nemate fotky z DUB IN FIRE 2011, čo s akonalo toto leto , konkretne jul ??? A kebyze nemate , tak kde by som ich mohla najst ? Dakujem vopred :)

Janko  17/10/2011 21:23:48
... tesim tesim

Zeal  4/10/2011 15:41:17
tek tek tekk to the bone

dadada  30/09/2011 08:28:55
tektek tek

KroxinaVT  30/08/2011 23:17:28
juhuu, tešíme sa :)

Peo  28/08/2011 20:32:36
k3lls0: no hej, nieco na tom pravdy je, uvidime.

k3lls0  28/08/2011 13:18:27
ak mozem poprosit nerobte udalost na fb...vela ludi o tom bude vediet co by ani nemuselo...dakovala ;) aaa vidime sa tam

Michal  22/08/2011 12:43:57
cau. sem v bulharsku a chtel bzch se dostat na bulgariatek ale nevim kde to presne je. vim ze prej asi 30 kilaku od burgasu. jetli nekdo vite vic poslete mi prosim info. diky moc

Bong  5/08/2011 11:50:39
Sheed,ja by som mal zaujem pls,daj wediet ze co,alebo nechaj number phone a ozvem sa.....diki....

shedd  5/08/2011 10:31:24
mame nejaky volny flek v aute z presova ak by mal niekto zaujem ...

MARAKI  3/08/2011 00:02:12
berte dosky so sebou u nas ste vitani.

Peo  2/08/2011 18:10:25
Prideme sa tentokrat len zabavit

MARAKI  2/08/2011 12:40:06
A ked mate fakt pocit ze to nedate tak nalozte do nejakeho osobaku zo dva basaky a zosik a dojdite s doskami za nami...

MARAKI  2/08/2011 12:37:43
Auto? sak my este tiez nemame odvoz. ale nejak sa tam dostaneme

Peo  1/08/2011 23:22:11
Tak nam oprav auta

MARAKI  1/08/2011 22:56:26
Nerieste picoviny a dojdite!

dispunx  31/07/2011 21:06:07
ma niekto 2 volne fleky na 5.-??? augusta z BA? dik dispunx@centrum.cz

jacho  29/07/2011 11:56:24
Na SKTeku s najvacsou pravdepodobnostou kvoli technickym problemom nezahrame.

L3OR  20/07/2011 08:44:31
POPíčY VESELICA NA DUB IN FIRE )))

Peo  29/06/2011 16:37:36
To Mas: jedna z nich bude sktek

To Mas  28/06/2011 17:34:09
a tie 2 vacsie akcie budu niekde tu na vychode? ci jedna z nich bude slovtek

To Mas  23/06/2011 10:12:52
ale mal som na mysli VT

Peo  22/06/2011 21:11:27
Uz jedna bola, takze prva nebude. Okrem tejto sa chystaju este dalsie 3 z toho 2 vacsie.

To Mas  22/06/2011 20:34:48
peo teraz citam ze pravdepodobne bude jednodnova akcia....ale verim ze nebude prva a posledna toto leto....

kuno_yhw  15/06/2011 01:24:48
pozdrav z dalekeho USA zasielaju y(L)ahwáci.. trimce še..

Peo  28/05/2011 21:00:51
jo tohle

swamp  28/05/2011 14:38:50
peo: keby dosla sprava, tak aj odpovie skus napisat znova...

Peo  28/05/2011 12:32:59
swamp: este keby tak na ten mail aj niekto odpovedal...

swamp  16/05/2011 17:59:48
to all sound systems & travellers::: 24/2526 of june >> ELECTRO FEST MASTENICA >> NEAR LUCENEC, field BOLKOVCE/SLOVAKIA >> LEGAL PLACE >> more info 1swamp1@gmail.com

jimy  16/05/2011 15:14:53
Ta ked budem po vyplate dojdem kuknut :)

TdP  15/05/2011 17:50:46
Príma. Teším sa velice. :) Už len aby vyšlo počasie.

Peo  15/05/2011 16:43:38
Kludne tesit, je to vybavene, dnes nahodim mapu, je to klasika v motokrosovom areali.

TdP  15/05/2011 12:25:43
Hojte. :) Tak jak to vyzerá s Košicami? Mám sa tešiť, alebo plakať?

dr.faka  11/04/2011 09:05:28
jj i ja by som bral nekde v po...

hardcore  4/04/2011 18:49:40
najblizsia akcia bude dufam v PO...

myatekk  4/04/2011 18:27:14
no ludkovia udelajte nieco v kosiciach!!!poriadnu freee tekkk party:))popripade v PO, ale open airrrrr urcite..miesto uz sa najde urcite..a do leta daleko da sa aj na jar, ak je pocasicko, co tento rok urcite bude!!!

basstart  4/04/2011 15:03:00
DVE.NA.TRI #7
jungle.hardtek.hardcore

HRR.NEC /cz/
ROB2SPEED
DJ SEGMENT
DODIMORDA
ZMET3KK
MAŠOZZ
RUDLO

Hospital, Zvolen
Start: 21:00 End: 4:00
En3: 2-3 E

http://www.23pozitiv.wbl.sk/

hardtek  5/03/2011 14:27:08
parada.len uz nech je teplo

Peo  4/03/2011 20:34:58
Aj to bude, ale nie vo vnutri

hardtek  27/02/2011 14:12:06
2-dnovu party by sme chceli aj mi presovcania

12345  24/02/2011 12:00:14
na predaj SS!!! info na profile http://www.facebook.com/profile.php?id=1574966764#!/album.php?id=1 - 00001212348815&aid=45006 -

speedcore   22/02/2011 15:48:35
nj , co uz ...

gabber  20/02/2011 23:16:18
ale sak pohodka.lenze take akcie by mohli byt aj castejsie na wychode.hlawne v PO

hardcore  20/02/2011 21:13:15
gabber: Taka je momentalna situacia a je to urcite lepsie ako nic

gabber  16/02/2011 13:42:04
preco nerobite akcie aspon 2x do mesiaca.ste SUPER!!!

Janko  9/02/2011 01:09:34
Pekne vylepsenie stranky...musim pochvalit...paci sa mi...hlavne ze zostalo matematicke okienko

Marek  28/01/2011 17:16:07
Chlapci som velmi rad ,ze mame nejake akcie aj tu na vychde.

neznakerabie  29/12/2010 09:13:47
NAJ NEJIME !!!

rasto msk  22/12/2010 20:35:02
a dzig pstros

stano  22/12/2010 19:29:09
chvalim novy design

Peo  16/12/2010 13:25:29
Ano, ale to je sukromna.

Uber  15/12/2010 22:44:23
Robite aj nejaku akciu na Silvestra?

Peo  12/12/2010 21:06:26
Odpovede sa dockas

23  12/12/2010 02:34:51
zdravim,
posielal som mail, ohladne moznosti party. cakam na odpoved. dik

Radka  28/11/2010 16:04:26
Chata na silvestra je zriesena, ide sa tam, kde minuly rok, spolocenska miestnost a pstrosi..:) staci uz len ucast, tak potom dajte vediet pocet ludi s po.

tono  5/11/2010 16:20:33
michal : plati to

Michal  5/11/2010 16:13:11
zdarec můžu se zeptat ta kalba příští tejden v prešově v honey klubu platí jedu na slovensko a budu od tamať nějejch 100 kiláků tak jsem se chtěl zeptat jestli bude došel bych se mrknout ale ať nejedu zbytečně díky Michal.

Peo  1/11/2010 21:03:07
dodjo: napis na nas email.

dodjo  30/10/2010 09:58:41
ole soundsytem neprisli by ste zahrat do MI???priestory sa pokutia...

Peo  28/10/2010 20:47:53
Pridal som linky na vsetky radia Rotterdam terror, tak pocuvajte...

panKrac  27/10/2010 20:33:03
Predám platne, malo hrané, mám ich dva krat tak vam ich chcem ponúknuť, 1kus 6 E :

Humungus 08 - Vinka
http://www.undergroundtekno.com/humungus-08-p-2820.html

FKY - RPS05
http://www.undergroundtekno.com/rps-05-p-2659.html

kontakt : tomasjedno@centrum.sk

dodjo  12/10/2010 21:11:21
mame sa tesit na akcu my zemplincaaane :D

MŠK  1/10/2010 13:25:40
ak sa niekto bude nudit budeme nsk vecir kladzanoch

jacho  30/09/2010 18:23:47
zoznamy svojich setov mam, ale nechce sa mi to tu vypisovat

Peo  27/09/2010 21:21:06
Nedavno som doplnil nake fotky, ale to uz vacsina vie a aj 2 radia do sekcie odkazy. Splittercore je moje naj

Peo  21/09/2010 19:26:37
Malo ludi pri nas bolo

majkl  20/09/2010 22:22:28
preco bol pre vas slovtek "nie velmi uspesny" ?

vidlak  19/09/2010 23:39:13
bohynu ta ja gadzo

Andrew  18/09/2010 12:28:26
Vase setiky mi prinesly vazne spoustu radosti:) karma plus :)

dodjo  13/09/2010 20:56:42
shit :( mal som ist kua :Dnevadi dakedy inokedy :)

Peo  13/09/2010 18:29:56
Bol tam altanok, prsalo kus, ale urco ne furt nastastie. Rano aj nake slnko vyslo

dodjo  13/09/2010 12:43:06
neprsalo vam tam???b unas jak u chujov ta preto som nesel :( teraz lutujem

KroxinaVT  13/09/2010 08:48:33
Sú aj fotky z last teku?

Peo  12/09/2010 21:48:02
Uf, to bola tvrda party

hhhh  10/09/2010 18:13:11
kokot a ne pekne

KroxinaVT  8/09/2010 11:54:34
Noo takže môžem ísť v sobotu ráno domov na odpočet vodomerov

Peo  7/09/2010 23:57:18
na jednu noc, presne tak

k3lls0  7/09/2010 19:33:19
ved minule som sa na druhu noc ojebabral ked som tam dosiel v prsiplasti aj gumakoch :D...tiez si myslim ze bude pekne...a inak som sa docital ze len na jednu noc bude?

Peo  7/09/2010 17:29:26
k3lls0: pekne bude

k3lls0  7/09/2010 10:22:07
gumaky a prsiplast pripravene ...uz nech je vikend :)...

KroxinaVT   3/09/2010 12:24:36
veru veru tak,MŠK

MŠK  2/09/2010 18:23:14
Spravne TOnko vo Vranove sme tu iba Vidlaci

Peo  31/08/2010 18:34:11
k3lls0: jo, skor otazka na Jacha, ale neviem, ci ma niekde takyto zoznam.

maťko: pri PO sme zatial nenasli ziaden flek, najblizsie snad Zlata Bana. Tohto roku sme okusili aj Marakanu a na dalsi sa tam zrejme objavime zas ak sa bude dat.

k3lls0  31/08/2010 10:43:08
resp by to mala byt otazka na jacha....

k3lls0  31/08/2010 10:05:01
2 Peo: nemate niekde v archive tracklist set01 02 a 06?

tono_ovm  30/08/2010 17:58:23
ano VT je nebezpecna vec , nejaki kokoti mi tam rozjebali auto a prepucili nam mriezky na bedniach ... bude to treba premenovat na vidlotek

maťko  30/08/2010 10:48:03
a co tak dagde pri PO, tam kde je najviac ludi a co je vaše rodné mesto ???

MŠK  29/08/2010 09:05:24
to si kur

johnyXXX  27/08/2010 12:34:32
VT je nebezpecna vec

Peo  24/08/2010 17:31:51
k3lls0: ano, chceli by sme

k3lls0  24/08/2010 17:00:25
nebodaj last bude VT

KroxinaVT   24/08/2010 16:53:19
nie nie...VT,VT! :D

dodjo  23/08/2010 21:46:19
a co tak MI district???

Peo  22/08/2010 23:39:55
k3lls0: ano

on  21/08/2010 12:45:20
oprava* 00420607255450

on  21/08/2010 12:44:31
/////////

Máme poslední jedno, možná dvě, místa na Bulgariatek!!
Start 24/8 brno..
tel:607255450

///////


johnyXXX  20/08/2010 13:36:07
uz by ste mohli nejake sety nahodit. vsetko mam prepocute najmenej XXX krat

k3lls0  19/08/2010 23:22:01
peo chystate este nieco vo VeTecku?

mimo1188  19/08/2010 22:27:35
no fajne tesim sa dufam ze pribudne niejaky dnb set

Peo  19/08/2010 16:52:52
Sety sa neplanuju zatial nove, ale urcite este budu neskor.

mimo1188  18/08/2010 21:50:30
nepridate este niejake sety na download??? mam vsetky das 20x opocuvane aj tak su super ale uz daco nove by to chcelo

Jan0sH  18/08/2010 11:45:06
Už sa teším na elmu.

mimo1188  12/08/2010 23:31:13
cawte nedal by dakto na hellshare alebo niekde inde tie sety co su na rapidshare?

cyberphex  4/08/2010 18:47:56
maybe u like this free tekkno tracks... http://cyberphex.66ghz.com

on youtube : http://www.youtube.com/results?search_query=cyberphex

kldr  3/08/2010 16:09:36
Zdravíčko lidičky..tak ze slovteku se vydavam jeste po krajích slovenskych ..miřím na východ do starýho kempu Milava kousek před Starou Lubovnou ...kdyby jste nekdo delal ted o weekendu nejakou chiliout akci po slovteku ,tak dejte vedet ...vezu sebou i trochu zvuku tak klidne nekdo dovalte nebo dejte info ...dík kldr sound system --kontakt 0948300521

TALO  30/07/2010 11:27:52
tak... zbaleny, a za par hodin sa vyraza :)
http://tvnoviny.sk/spravy/regiony/zacina-sa-slovtek.html

dispunk  29/07/2010 18:34:37
Please 2 volne fleky na Rokalyuku z Ba??

chodbaaar  29/07/2010 10:58:49
to tripsylon: pravdepodobne koli tomu, keby tam tocili televizie a pod. aby ich mohli poslat do psej matere

tripsylon  29/07/2010 09:57:25
organizacia_super poriadok treba udržiawať ...ale ten zakaz fotenia TO JE AKA PIčOVINA-nechapem može mi to niekto vysvetliť????

Peo  28/07/2010 19:20:55
sak nech si prsi

xxx  28/07/2010 17:49:36
sak bude prsat

dizpunk  28/07/2010 13:39:26
http://www.facebook.com/group.php?gid=102813768597

dizpunk  28/07/2010 13:33:18
Miesto je minulorocne!

sdn  27/07/2010 18:57:35
*/*/*/*/*/*/**/**/*/*


Máme v autě 1-2 volná místa na Bulgaria teknival. Rozumní zájemci pište sedon01@gmail.com :-)


Stu  27/07/2010 16:14:55
Mel by nekdo seznam systemu? Či letos ten kdo driv dojede

tono_ovm   27/07/2010 13:15:04
po tych dlhych rokoch ''velkych zmien''
by kazdemu malo byt jasne kde to bude

12345  26/07/2010 22:50:00
gps bude v štvtek?

Peo  24/07/2010 20:54:36
fotky este z predoslych 2ch akci nesu, kde to este z Marakani :) Ale uz sa na tom pracuje.

patriciusIUS  24/07/2010 20:22:04
fotky z Marakani?

dedojozef  24/07/2010 18:27:35
KOchky nieje to niekde na strednom slovensku naahodou ?

spajkyxz  23/07/2010 17:45:54
fuuuha tak to bude v pohodke dúfam že mi to víde tam sa dostat...ozaj kto ide autom ???

12345  23/07/2010 14:40:39
žihlava?

re mapa  22/07/2010 12:20:39
pekna picovina

mapa   22/07/2010 11:20:15
tam de furt obec potor za lucencom smerom na velky krtis... v potori na druhej krizovatke vlavo a asi tak 5az8km. a bingo sme tam. to lahko najdes.

karin  22/07/2010 09:57:26

12345  20/07/2010 19:32:46
do piči matky kurvy vyjebanej nakazenej aj zos vyjebanymi poliakmi!!! ja bude toten skurveny week v robote na ky piču to presuvali

TALO  20/07/2010 16:03:13
tiez som nasiel ten datum. Kryje sa to s beefree ale volba jasna :)

brain  19/07/2010 23:33:15
takticky po summer of hate, alebo len kačica?:)

KroxinaVT  19/07/2010 17:27:34
to naozaj 30.7.? tak to sa čas kráti :)

23  19/07/2010 14:39:30
30.7

Ja  19/07/2010 00:52:23
Kedy bude Slovtek?!

TALO  16/07/2010 10:03:40
newjem o com... minuly rok tam boli niekolko krat a setko bolo v pohode. Dokonca nam aj poradili kade sa tam mame dostat :D

stantekk  15/07/2010 14:13:26
netrpezlivost zasah prinasa

bagrcore   15/07/2010 12:57:49
where and when will be slovtekkk!!???

tj  14/07/2010 16:35:51
asi tak...minulej rok se myslim touto dobou aspon vedelo, ze bude(ne li i datum)...kdyby se napsalo aspon neco malo, tak kazdej bude spokojenej, nebude vic otravovat a bude se tesit...fakt nechapu....

xxx  14/07/2010 10:10:26
myslim, ze napisat termin kedy sa bude konat slovtek neni az taky problem...

Peo  13/07/2010 16:35:59
jardo: to treba?

jardo  13/07/2010 11:49:10
pocujte a bude nejaky line up, ze kto kedy bavi?

Peo  11/07/2010 21:11:36
TALO: ved vies, ze ti na to nikto nic nenapise
danobest: jo, mali by sme ist nonstop pokial nebudeme nejak extra unaveni. Ale ak nastanu pauzy, tak len velmi kratke, resp. technicke.

TALO  11/07/2010 12:42:06
ako to vyzera so slovtekom.. Je niaky oficialny termin alebo miesto ?

danobest  11/07/2010 11:31:49
ovm budete hrat cely vikend na marakani?? lebo dojdem asi az v sobotu, ta ci stihnem?

Peo  29/06/2010 21:27:34
foto budu aj z bane aj z VT, ale treba si trosku pockat, je leto, kopec prace a inych aktivit.

k3lls0  29/06/2010 18:00:28
budu aj nejake fotecky?

Knedlix  28/06/2010 15:07:35
Chalani, ppc akca.. super bolo super! Zdravim vsetkych ludkov, co tam boli a tesim sa uz od teraz na dalsiu akcu.. urco dorazim.. 23!

Peo  24/06/2010 16:55:07
Najdu sa nake dobre duse co by nam prisli v patek na zaciatku pomoct?

DodoVT  19/06/2010 10:49:14
PEO: za vrchnak od flase. Jacho : no neviem kto tu tara teraz sprostosti ale tak to bolo

Janko  16/06/2010 16:23:28
ta na klavesnici som dal skratku a tak vyhodilo :D

Peo  15/06/2010 20:44:05
Janko, zaujimavy zapis eura

Janko  15/06/2010 19:50:22
To jacho: dodoVT asi myslel ze palenka bola po &#8364; :D
To dodoVT: ja som tam mal pivo za 11&#8364; a nestazujem sa :D

jacho  14/06/2010 20:14:40
dodoVT: nikto za ziaden vrchnak nepytal euro, netaraj sprostosti...

Peo  14/06/2010 19:50:55
Jordan, ok, su u jacha, ale ten bude az neskor doma. K veceru.

JoRdaN  14/06/2010 02:24:41
Cawte OVM. Myslim, ze mate nejake nadbytocne platne po sobote. Ak sa da tak v utorok by som dosiel po nich..

Peo  13/06/2010 18:50:03
Dodo, za co?

Skank  13/06/2010 13:53:10
jj, tá cena bola kus prehnaná, ale stála tá akcia zato, konečne dobrá rychta, vďaká chlapci .... btw, dúfam že čoskoro tam bude zase, flek sa mi páčil

DodoVT  13/06/2010 12:16:33
si myslim ze za vrchnak od plastovej flase pytat 1 euro je prehnane.

DodoVT  13/06/2010 12:14:17
Kto riesil Bar na Zlatej Bani ???

toncojeponco  6/06/2010 16:11:56
jaj o tyzden nebudem moct, skoda

rasto/msk/  4/06/2010 12:49:11
dobre dobre nech pekne a teplo je vtedy dobre ne furt jak dziviak domu pridem

Miso  14/05/2010 19:20:39
rasto rob to tak jak ja...kalkulacka furt po ruke tesim se jutre do KE...dufam ze trafim potom nazad do presova

rasto msk  13/05/2010 00:56:31
ta ja radsej pockam na Banu alebo Herlany bo ja skorej taky lesny typ de vela dreva je dajce pokoj s tou matematikou

Peo  12/05/2010 21:44:37
rasto: treba prist teraz do KE a ne cakat na banu :) Btw: tohto roku vyzera, ze bude len jeden krat.

rasto  12/05/2010 18:09:46
kedy bude golden bana???

Predator  12/05/2010 09:29:01
ja som pocul ze bude sktek

jacho  4/05/2010 21:39:40
jozikkk: diki

Peo  2/05/2010 18:57:50
janosh: Tak my ten cas proste nemame.

janosh  2/05/2010 03:25:57
peo:to moze kazdy povedat ze nema cas,nie je to inak uplne iste ze nic nebude...

jozikkk  29/04/2010 21:39:38
hej hej Dolny Kubín som myslel ..len som dlho rozmýšlal miesto ..a na nič som neprišiel že de tuná v DK ..a f pohodke nič sa nedeje....... ked nič stoho chápem že tiež to neni lacná záležitosť tak a sa ani nečudujem ale aspoň dik že ste sa ozvali chalani ..a inak máte najlepšie sety čo možu byť nech sa vám darí xi xi

memory?  29/04/2010 05:35:52
karin??? dobbin

tanja  27/04/2010 19:32:50
jaaaaj, tak to je docela horor...jsem se tesila zbytecne a budeme se muset vydat nekam jinam noooo.ach jooooooooo

Peo  27/04/2010 12:20:23
Ono by si aj niektori trufli, len na to nemaju cas.

het  27/04/2010 09:40:38
noo nebude preto bo schopni a kompetentni co to riesia uz roky nemaju na to tento rok cas..
a zrejme neni nikoho co by si to trufol riesit

tanja  26/04/2010 21:49:28
jakto, ze nebude slovtek??aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

hetek  19/04/2010 11:19:35
predam mackie sa 1521z nebol nikdy vonku na zure.
malo pouzivany skoro novy . v maji to bude rok co ho mam.

http://www.mackie.com/products/sa1521z/

cena 700&#8364;.

jacho  18/04/2010 20:23:38
muro: na slovtek sa moc netes... nebude.

muro  18/04/2010 10:47:54
to all.:cafte chalani tak ako sa mavate ako stale vas musim pochvalit za fakt perfektny plagat len tak dalej rad by som dosiel ale teraz nelietaju lietadla a racej si to necham na ten slovtek to trochu volna co mam a co tam u vas noveho a co z tym polskom tu hore pri uk sa chysta nieco take velke nemate neake infoo?? tak sa tam drzte

blitzzi  16/04/2010 17:42:56
zdravim hosi....jedna blba otazka
v tekno sete 01 od jacha co mate v sekcii stahovatelnych mp3 je uplne posledny song strasna pecka...mohli by ste mi povedat nazov songu pls??? vopred diki :P

Peo  14/04/2010 14:12:28
Radka: pokial viem, tak ta akcia je zrusena. Keby bol odvoz, ja som za polsku Lodz :) a jach sa tiez pousmial, ze tam este nebol, tak mozno aj on :)

Radka  14/04/2010 13:36:19
http://www.wkc.cz/showthread.php?p=308166

co je natom pravdy? nemate nejake info?

jacho  12/04/2010 17:20:58
peo: zrejme Dolny Kubin

nozikkk: velmi radi, ale popri nasich zamestnaniach a stave vozidla je pre nas velmi narocne prekonavat take vzdialenosti...

Peo  9/04/2010 17:05:29
jozikkk: kam? :)

jozikkk  9/04/2010 15:36:53
na Oravu do DK shitného by ste mohli zavítať tu na sú tiež fanúšikovia tek ,HC a a podobne :D a tu sa to skoro vobec nehrá v šade iba cococké disco :D

Peo  4/04/2010 16:14:42
V piatok som nahodil 2 nove sety, tak kto chce, nech taha.

toncojeponco  29/03/2010 22:56:02
to co za carovna krabicka tota upgrade 2010? akoze paradna je, take ani v tesku nekupis ani v nayku

12345  27/03/2010 23:59:12
peo ty tu ešte nemaš ta daj si dam do pelefonu a poceste doprace ma bude zobudzať 1x5

matom  25/03/2010 23:48:28
KURVA SPRAVTE DAJAKY CAROTEKK SAK POCVASIE UZ NA TO JE KUA? CHCEM OUTDOOR bujc opvermajndid !!!!!!

Peo  23/03/2010 21:42:16
Aby sa nepovedalo, ze stranka az tak stagnuje, tak som pridal nove radio, coskoro pribudnu aj nove galerie, starsie sety bude zase mozno stiahnut z rapidshare a pripravuje sa aj jeden novy

jimy  22/03/2010 14:06:38
12345: no hej a co si nebol v ponci teraz v sobotu??

12345  21/03/2010 23:55:29
sneh sa roztopil ide sa do lesa
mno dufam že čoskoro...

muro  11/03/2010 21:43:00
Take sukromne su naj :D mas zarucene ze su tam ty ktori tam maju byt a mas v p...či hlavna vec ze sa manšaft stretne :D

Peo  9/03/2010 19:12:54
mur: celkom sa dalo, taka skromna :)

muro  7/03/2010 15:26:44
all:ako vam dopadla party ???

karin  5/03/2010 15:19:45
tak Radka to uz poriesila a na fasbuku je odkaz

Peo  3/03/2010 19:16:08
muro: uz ma to napadlo tez, musi sa zohnat niekto co ma kabel k mobilu a stiahnut to do kompu. Mozno sa z toho aj nieco vypotvori :)

muro  2/03/2010 12:16:25
to all:ahojte vsecia mam problém to zvonenie co vsecia tak chcete neviem zaslat bo nemam kabel v compe ale mam alternatívne rieseneie radka a karin to majú v telefónoch tak v sobotu opýtajte od nich určite vám to preblututuju

jacho  17/02/2010 10:29:46
peta: my tiez narne hladame...

peta  12/02/2010 00:58:38
zravim vas seckch uz sa dva dni marne snazim najist nejake free parties v londone newete mi poradit??ma tu uz strihne na mail bo zabudnem ze som sem pisala P.S fabrik a matter neeee dakuuuuuuuuujem peta s mekcenoom

Peo  11/02/2010 18:46:52
Nejake budu asi :)

dr.faka  9/02/2010 15:15:53
foto? :P

Peo  7/02/2010 20:59:34
12345: dost slabo bolo, nelen ty si nebol, snad vsetci neboli :) Nevadi, verim, ze na dalsej sa zas zideme viaceri.

12345  7/02/2010 20:32:33
fajna akcia škoda že som nebol

12345  31/01/2010 23:24:34
pokec party life

mur  27/01/2010 13:57:10
tyo peo>na party samozrejme ako obvikle kym ma dakto nebude buditt ze sa skoncila party :D
a v zahranici to ani srnky netusia ale asi dlho treba mi nove gramce neake LP a tak takze mozno asi dlho ale sak pokecame na party

Peo  26/01/2010 22:25:48
mur: jak dlho sa zdrzis?

mur  25/01/2010 21:39:27
no co 6teho pijeme jak hovada letenka kupena takze to bude posledna party de sa uvidime dame poldeco vseci povine aj ty peo :D

Janko  4/01/2010 15:41:39
Aha? Sak fotky uz tu hehe :))

Janko  4/01/2010 15:36:59
Dobra otazka,tiez som na fotky zvedavy :)

dr.faka  2/01/2010 22:14:10
fotky budu kedy? :O

toncojeponco  31/12/2009 13:09:21
ale sranda jak tam nabehli ti diskaci z vedlajsej akcie

Peo  29/12/2009 19:44:55
Vdaka za ucast seci, velmi dobra party bola

brain  29/12/2009 14:57:00
pončo dole chlapci len tak dalej :)

Janko  29/12/2009 13:27:43
Luxus chlapci luxus :)))) sklanam sa pred Vami :))

modjododjo  26/12/2009 15:35:08
aha uz znam :D

modjododjo  26/12/2009 15:31:27
cavce mravce pocujte to na hlavnej v KE to bude???leba na tekknach uz dlho som nebol treba to zmenit

Janko  25/12/2009 09:40:37
o polnoci som tam jak na koni chlopi :D

kuno_yhw  24/12/2009 19:37:33
stastne a vesele banda... uvidime sa v pondelok...

Janko  24/12/2009 16:06:07
Marry Chystmass.....a pod stromcek Vam vsetkym prajem co najmenej technickych problemov a pohodove vztahy
1x1=1?

12345  24/12/2009 15:51:55
štastne a vesele hlopci

RaDDaR  18/12/2009 17:41:20
PeO:oki doki,stoji vec.Uz tesim jak pedofil na skolsky vylet
A to vinecko no mnam,uz som skoro zabudol,jak chuti 5l
Jachyz berem,konecne mi nebude robit problem placic za vecej poldecaky na bare.Supnem do bugilara...
Jachmaninof,somti pisalna FB,neviem ci si cital,chcelby som neake blizsie info o tej silvanovici ak by sa dalo...
dikeska vam

jacho  18/12/2009 12:45:56
Rado da sa kupit taka laminovana tabulka s malou nasobilkou. Kupim ti ako vianocny darcek?

Peo  17/12/2009 22:16:51
RaDDaR: jo, bude silvestrovska akcia. Stocime tych 5l vina co sme sa minuly sylvester dohodli dufam :)

RaDDaR  16/12/2009 23:59:40
Juuuuj tesne ma minie ten datum 28 =( skoda...
Nieco viac o tac tac na silvana???Nieaka chatovesn a diskotrieska v jedalni ci co som pocul???Tak to potom znie jak Szigord...ci???
BTW nemace dachto cheaty na tote priklady???
Nefurt kalkulator po ruke

12245  14/12/2009 01:19:46
:D

jacho  11/12/2009 07:18:52
kiezby aj ta dodavka mala iba 5 rokov

Peo  9/12/2009 22:17:16
Peo: sak najhorsia puberta bude...

stantekk  9/12/2009 13:14:08

jacho  9/12/2009 10:29:13
to uz ma 5 rokov? O chvilu to zacne chodit do skoly...

Peo  1/12/2009 15:33:38
MSK: aj to bude, len zas malo a su ine priority teraz.

MSK  1/12/2009 13:46:06
fotky?

Peo  30/11/2009 20:31:30
muro: a zase vsetci prespite akciu?

muro  30/11/2009 09:30:07
narodky budu pijeme

jacho  19/11/2009 14:50:04
777 je v tom istom areali ako backstage. Vola sa to Collosseum...

zdenek  19/11/2009 13:31:23
cau, kde je 777?

matthew  19/11/2009 13:08:59
zdravim vas....neviete mi poslat daku dobru stranku na stahovanie takna a lekteku....najlepsie francuzku stranku...lebo bol som posledne 2 rosniku na slovteku a popici hudbu robia...aj vy robite dobtu :DD

Peo  16/11/2009 21:21:31
Tak teda budeme v 777 namiesto Backstagu.

Janko  14/11/2009 00:49:41
Plagat luxusny...si bars domyslavy 12345 :D Tatran ideeee...... do druhej ligy...

Peo  12/11/2009 22:45:30
Viktor: co to?

12345  12/11/2009 13:39:49
ktory dement zos tatranu chce dostat na piču? to čo je na plagate

Peo  5/11/2009 21:11:21
viktor: my sme na toho 21.11. chceli ten Backstage, akorat neviem jak to dopadlo a ci to niekto riesil. Vy tam seci idete aj tak zajtra pokial viem.

12345  4/11/2009 23:27:02
peo mi hovoril datum tak na 50% backstage časom sa to bude zvyšovať...

Lúúú  4/11/2009 16:20:36
Ahojte,dufam ze tie kosice budu uz ste tu dlho nehrali a naozaj chybate!!!`

Janko  30/10/2009 16:29:25
to 12345: Dilino a ja celu cestu domov po party som mal toten slogan v hlave a zapana som si nevedel spomenut skade

12345  29/10/2009 23:34:32
všichni na Mars 2025

Janko  27/10/2009 10:42:06
To Jiy ...slepy si, pamat mas deravu...keby len to ...ale ta Ty si este k tomu aj sportovat zacal....davaj pozor bo skoro umres :D

jimmy  27/10/2009 09:49:59
ja len jedna otazka ci som tam bol? bo nic si nepamatam dajte fotky pre istotu lebo v sobotu sa vo mne prebudilo zviera

janko  26/10/2009 23:12:33
na namesti ?

Peo  26/10/2009 17:09:16
Este jedna do konca roka tam bude. Sice ostal trochu bordel a niektori pozabudli, ze dnu sa nefajci, ale inak ziadne problemy nenastali. Otazne je skor, kde bude narodeninova akcia. To musime coskoro riesit.

karin  26/10/2009 15:46:06
ppc party... priestor vyborny, tak dufam, ze tam este zopar indoorov bude

Radka  26/10/2009 13:52:22
musiim vam uznat, ze veelmi vydarena akcia..nato ze indoor, super...

bodo  25/10/2009 22:54:33
dobre bolo, dobre priestory si myslim aj ludia boli priatelski aj vsetko

janko  25/10/2009 20:35:32
To Peo: no len dufam ze dajake budu bo bars dobre bolo

Peo  25/10/2009 19:04:13
J, fotky by aj mna zaujimali, naj mam z coho robit galeriu. Ja som tentokrat vobec nefotil.

Janko  25/10/2009 17:50:34
To all: Vyborna akcia ...sa mi lubila kto vsetko bude mat fotky ??

Jimmy  22/10/2009 17:48:03
A dajce mapu bo netrafim ale mapu z karcmy domu

Janko  22/10/2009 13:28:20
To Peo: dufam ze mi odpustis neveriacemu Tomasovi ze som na chvilocku zapochyboval

Peo  21/10/2009 20:33:19
Janko: keby z toho mal byt chuj, tak by sme hned informovali a stiahli plagaty.

Janko  21/10/2009 17:42:59
To Peo: To potom v pohode v tom pripade podam aj ja na axi standardny vykon ...uff..uz som sa bal ze chuj z toho bude :))

Peo  20/10/2009 21:11:34
Janko: problem nieje vyrieseny, ale vsetko ide. Neprisli sme na to ani po roznych meranicah co to mohlo sposobit, mame tajny tip. Akcie prebehne normalne s takou zostavou ako bola v Nexte, akorat, ze si budeme moct dovolit to dat na standardny vykon.

Janko  20/10/2009 13:49:22
To Peo: no hladom soundu ci problem mate vyrieseny.... ci Vam funguju bedne a tak :)

Peo  19/10/2009 20:40:26
Janko: co take by si cel vediet?

Janko  19/10/2009 20:00:41
Co nove ohladom akcie??

Peo  13/10/2009 15:51:46
Jop, neni problem. Pouzit mapy.sk , centrum PO to je v takej ulicke, hladat po zvuku.

bodo  13/10/2009 13:49:53
ta krcma u ponca sa da v pohode najst? lebo som tam este nebol a rad by som prisiel

marcel  12/10/2009 18:51:37
Nazdar hlada sa cierno biela deka s dalmatincami, naposledy videna vo VT na akcii..kuknite sa niekto, dik

Janko  11/10/2009 20:28:10
Chlopi potvrdzujem svoju ucast.....se bars sesim nescesnici

AhJah  7/10/2009 09:46:21
Foto 22 z lastek out,hmm co to kurva je :? , netopier co mal byt motyl a este mu k tomu aj rohy narastli :D ty volce zaujimavy pocin prirody akoze.

jacho  6/10/2009 21:22:36
pozor! nie stare ponco pod hotelom Saris v sucasnosti zvane Cartoon

12345 aka IG  5/10/2009 22:24:32
ponča?

muro  5/10/2009 08:38:41
peo:aj tu vezmem musim zystit ze kolko love mam a tak neboj sa setrim podstivo aj ked sa to moc nedary ale neake prasule uz mam.

Peo  4/10/2009 13:08:04
muro: a potom nezoberies tu Beymu ale

muro  4/10/2009 11:08:20
to peo berem to dohodneme neskor co aako

Peo  29/09/2009 22:30:09
Venujeme 2 cierne stare basove boxy pre 12" reproduktory, ktore sme donedavna pouzivali. Ostali na nich plastove rohy aj madla, diera pre konektor XLR a stare jemne deformovane mreze na ochranu menicov. Boxy su komplet vytlmene a navrhnute pre reproduktor Beyma 12BR70. Je ovsem mozne pouzit aj ine menice s podobnymi parametrami resp. podla pouzitia. Do sekcie INFO dodame coskoro fotku.

23sound  27/09/2009 11:45:54
Zdravím všechny příznivce dobrého skoku u beden.Jsme nové amatérské internetové rádio zaměřené na hardtek, happytek, jungle, ragga&jungle, dnb, psytrance/tek, tribe, hardcore.. Pokud byste chtěli spolupracovat (výměna bannerů/odkazů, produkce vaší hudby ve vysílání, propagace axí..) kontaktujte nás.. g-peace

www.23sound.cz | 23sound@email.cz | 556868768

karin  23/09/2009 22:59:37
Peo, za co nas mas? sak by sme s odpratanim Igora keby bolo treba urcite radi pomohli

Peo  21/09/2009 19:39:44
Igor, moc si nezvykaj na spanie pri centrale. Raz sa tam zadusis a kto ta odtiahne dole do potoka aby si nam nesmrdel?

12345  21/09/2009 01:19:56
fajna last akcia fajne počasičko trochu homo party ale dakujem za nocľah

12345  18/09/2009 16:23:38
pripajam sa ku karin lazy bus sa nerieši?

karin  17/09/2009 22:01:38
standardna moja otazka... kto ide z KE a ako???

jimy  14/09/2009 12:36:37
no ale aj tak teraz sa tesim na last outdoor no skoda ze sa to neda robit celorocne

jimy  14/09/2009 12:35:44
fuuha ta take veci sa tam diali??

karin  12/09/2009 15:20:58
Misa Bodka polamala kotnik na sracku... operovali jej to a ma to fest zklincovane

12345  12/09/2009 08:05:13
kto čo polamal?

Peo  9/09/2009 17:52:58
jimy: nikto ti neodpoveda, tak aspon tolko: najprv dazd, potom kosa, ale pocasie vyslo lepsie jak sa planovalo, len piatocna noc bola maso. Dost problemov, ale seci sme zivi a zdravi az na tu zlomeninu.

jimy  6/09/2009 21:17:50
ta jak bolo? nevesta nechcela byt unesena do vt bo sa bala ze by jej tam potom zenich ostal ta sme nedosli

k3lls0  6/09/2009 12:56:47
ze nova tradicia :D:D:D...."Zlaty Gastan" :D:D:D

rasto/msk/  4/09/2009 21:56:07
juuuuuuuuuj ale leje

nika  4/09/2009 13:48:04
nejde nekto z po dneska?

Kačena  4/09/2009 13:28:35

rasto/msk/  4/09/2009 12:25:30
a mokrejsie

Peo  4/09/2009 09:06:34
mato: pod nickom mas email btw.

m-a-t-o  3/09/2009 22:13:42
heeej MSK!!ja sa hlasim hned!fakt,ak mozes ta by som bol velmi rad...napis mi tu nejake info alebo tel.cislo,ja sa ozvem...thanx mato:)

Peo  3/09/2009 21:26:50
A dobre sa seci oblecte, bude kosnejsie

MSK  3/09/2009 18:09:02
z Ke vyraza lazy bus tak kto chce nech sa hlasi

Peo  2/09/2009 20:54:35
k3lls0: Pri lese.

k3lls0  2/09/2009 17:19:08
miesto tam kde to bolo naposledy? pri lese ciii pri tej budke ?

muro  2/09/2009 14:35:41
tak to sme radi

Peo  31/08/2009 18:40:22
mur: uplne v poho, som najprv nevedel koho chce Dodo priniest, ale uz ked som videl vas, vedel, som, ze setko ok :)

mur0  31/08/2009 12:29:09
To peo:tak vám ďakujeme ze ste nás prichýlili v patek a zaroven sa ostpavedlnujeme ze sme vas tak prepadly dik

Peo  27/08/2009 16:53:31
jn, tez sa tesim, pojebana robota, tolko casu v nej zabiteho a este tak neproduktivne.

karin  27/08/2009 00:37:22
vylet vylet

Peo  25/08/2009 21:39:56
jimy: budu, za par dni. Teraz ina praca a este potom vylet a tak...

jimy  25/08/2009 09:53:09
no asi mate vela prace ale nebudu fotecky nejake?? a dufam ze sa to uz nestane take predcasne konce!! a inac touto cestou by som sa chcel ospravedlnit peovi neviem ci si videl v nedelu ten bordel v kuchyni ale vies v nedelu rano o druhej robit spagety si vyziadalo svoju dan

karin  23/08/2009 21:43:18
tiez verim, lebo mi to bolo celkom luto
ale inak fajne bolo a ten pijaTek som sa bavila vyborne
ta diky

Peo  22/08/2009 21:27:00
Tak sme historicky po prvy krat ukoncili akciu o den skor kvoli zvlast nepriaznivim podmienkam. Verim, ze sa to tak skoro opakovat nebude.

Peo  21/08/2009 14:25:44
12345: no, na veduceho to este nieje ale ako jestera vas berieme

12345  21/08/2009 14:01:23
my sme ty pa a pi z Mačacej planety

Peo  20/08/2009 22:20:00
Milanko: jop, 3ti level uz ziadna sranda, viac jablciek, vacsie prekazky :) A kvietok skryty jak sa patri Restart si daju urcite viaceri.

jacho  20/08/2009 07:09:50
a ty si z ktorej planety?

milanko  20/08/2009 03:23:01
idu sa zbierat jabka jablička aple makintoše a neviem jak mam povedat eštik... al na konci musi byt ten posraty kvietok, bezneho nekončime
ps:kto utre usta ide reštart

Peo  17/08/2009 16:58:29
12345: Na tej foto je Mery, ci ako sa pise. No a nastastie to moja izba neni, je to prenajate za tymto ucelom. Este tam chvilu pobesnim, je este co robit tak do konca roka a potom to tam balim.

12345  17/08/2009 13:53:46
peo:už viem prečo volaš svoju izbu dielna ... a ešte jedna otazka kto je na fotke 21zos vranova

MurO  14/08/2009 18:55:29
to peo> http://shop.rige.net/catalog/product_info.php?cPath=762_503_467&am - p;products_id=9362 -

RaDDaR  14/08/2009 18:32:30
Inac chel by som touto cestou zjebat cloveka co sa mi valal po afte na tekovici vo VT.Ostal tam potom potebe na kapote spacak.fakt skvelemiesto na jeho susenie.Hlavne tie makke zipsy.
Zo zaciatku som si myslel,ze to je len blato abo dajaka spina,ale ked som ho neska pucoval,ta nemile prekvapko v podobe doskrabaneho laku....
Dufam,ze sa f Tebe najde aspon kus kuraze a odvahy a sa ktomu priznas a pozves nabuduce aspon na pivo...
Ak ne,TA NAJ CI CHOLERA PATY OBLIZUJE AZ DO KONCA SMERCI
Len pre info,bol to ten cierny volvac zlavej strany pri systeme,co k nemu bola priviazana plachta
tot fsjo
naj se vam dari

Hrr.nec  14/08/2009 14:03:52
Cau Peo ...
tu bobsuv bracha Petr ... ozvi se mi please na icq 475501938 pokud mas to stare tak si ho klidne smaz ... nebo pripadne na mejla ... zatim a at se dari

denisa  14/08/2009 11:33:39
predam 1 listok na carla coxa do bratislavy.cena dohodou 0902328774 didi

Peo  13/08/2009 21:11:42
http://www.youtube.com/watch?v=C0sNUsCM50Y

mur0  13/08/2009 11:05:42
no hosi fajne bolo k bednam hrato exelentne fakt super tesim na dalsu akciofku
To karin off tie fotky na fuckbooku su krute konkretne tie na ktorich sa objavujem ja ale co uked zvieratka dostanu priepustku do lesa ta joj

karin  12/08/2009 18:52:12
Peo: sak to, ze sa to kruto krati
ta dohodnite pls najlepsie a najviac jak sa len da

Peo  12/08/2009 18:30:30
Stano: len sa nam to uz krati Teraz akorat ideme dohodnut co dalej este stihneme.

stantekk  12/08/2009 12:24:33
jednoznacne out, tekno patri do na lesy luky.. ked som tak v sobotu lezal pred stenou na slniecku, s hrozou som si uvedomil ten rozdiel in/out..

karin  11/08/2009 22:46:54
Peo: tak to som rada, ze uz zajtra... potrebujem doladit s mojim shitplanom... btw dufam, ze ece aj nejaka ta dvodnofka bude, bo jeden vecer malo (aspon pre mna)... juj plakat sa mi chce, ze uz august
nechcem do klubov... ja kcem openairy fuuuuurt...

Peo  11/08/2009 19:42:50
karin: dalsie terminy budu zrejme uz zajtra dohodnute a zverejnene.
Raddar: odstahuj sa z tej diery

karin  11/08/2009 19:34:31
RaDDaR: srdecne pozdravy p. Lasakovej odovzdam, len ten plyn jej radsej spominat nebudem, bo to by odjebala aj mna a mne sa ece do vacnych lovist urcite nekce
a nabuduce si musis lepsejsie naplanovat dovcu, bo jeble melodie rozhodne stoja za to

RaDDaR  11/08/2009 13:52:14
Jooj skoda ,ze som nebol,tak som xcelpocut tie vase nove randalmakery...
Karin,ze pozdravujem susedku a ze ked nema co pocuvat,ta nech sipusti plyn,ci aj potom bude papulovac

karin  11/08/2009 00:50:14
plne suhlasim s tech.nickom
krasne to tam jebalo... kedy bude dalsia rychta?
a ece by som nejaky ten novy set popytala pre moju milovanu susedu p. Lasakovu, dakujeeeeeem

jacho  10/08/2009 22:30:35
Nie je to zdaleka jedina chvala tohto typu. Dakujeme!

Peo  10/08/2009 21:34:19
tech.nick: no hej, niektorym je daleko prejst 10m ku stromom a tam sa vychcat. Bednicky su najnovsi vytvor a budeme ich nosit stale. Akorat este nake zosiky k tomu dokupime.

tech.nick  10/08/2009 20:47:58
Chalani. Ja som pri Vas parkoval sice len jednu noc. A to sa nedalo vydrzat ja som nemohol zaspat. Tak popici ste hrali. Tie bedničky čo hrali su vaša štandardna výbava? Veľkosťou male ale brutálne to jebalo... Popici sety. Dakujem že som pri Vas parkoval, aj keď som asi videl najviac čúrajúcich ľudí pri mojom aute... Klobuk dolu alebo hocičo...

bub  7/08/2009 11:41:34
caute som z LM a chcem sa spytat ci nahodou niekto nema cestu v sobotu rano na ten slovtekk? dva miesta len, sme prijemny ludia :) ak by nahodou tak 0917 259 144

karin  7/08/2009 10:47:46
aj ja aj ja tesiiiiim

Marcelka  7/08/2009 10:38:22
Tesim sa na vas...priatelia

Peo  7/08/2009 01:46:40
12345: nescesniku, sak uz je tam davno link na mapu. Vyrabat standardnu nebudem, uz sa mi fakt nechce.

12345  7/08/2009 01:04:24
no kde to bude?

Milan12345  5/08/2009 19:59:24
karin: 120
rezervujem si jeden
yabasta: dobry to človek a cez košice nejde nikto?

yabasta66  5/08/2009 13:52:56
Zdarte, mám 2 fleky v autě na tuto wíkendovou sk párty.Vyrážíme z Velký biel(nevím, jaxe to skloňuje,kua:) , klidně to vezmem přes Blavu,ale jen na Zlaté piesky.Kontakty: ICQ:331183949 , sk tel:00421944147108, cz tel:773997885,mail:yabasta66@seznam.cz Kdo se ozve první, ten jede 23 4eva!

karin  4/08/2009 23:30:02
masaker vela prace, ale sikovni su ta secko zvladnu
ja som "len" 120 hermelinov nakladala a vam poviem, ze fuuu teda bola to riadna nakladacka ale pomooooc, vizeraju nadherne

12345  4/08/2009 17:52:22
okej nemusim sa pytat ja vam verim chlapci... a držim palce nech sa to všetko podari

Peo  4/08/2009 16:46:33
12345: su, opytaj sa karin kolko mame inej prace teraz, videla to na vlastne oci.

kun z cze  4/08/2009 16:32:33
2tono:diky moc

12345  4/08/2009 15:59:59
hello: fotky z vranovsker rychty nesu ziadne?

gazda  4/08/2009 15:27:52
a to do blg nikto nejde od vas????

23sound  3/08/2009 19:37:48
CZesTEK! Jsme nové amatérské internetové rádio zaměřené na hardtek, happytek, jungle, ragga&jungle, dnb, psytrance/tek, tribe, hardcore.. Pokud byste chtěli spolupracovat (výměna bannerů/odkazů, produkce vaší hudby ve vysílání, propagace axí..) kontaktujte nás.. g-peace

www.23sound.cz | 23sound@email.cz | 23sound.cz - 556868768